Dilovası Organize San. Bölgesi 1. Kısım Dicle Caddesi No:18

Back EMF Testi

Back EMF Testi

Servo Motor Tamir Bakım Ve Onarımında Back EMF Testi

Back EMF testi uzun yıllar çalışan senkron servo motorların rotor mıknatıslarında maruz kaldıkları ısıya bağlı olarak meydana gelmesi olası güç kayıplarının tespiti amacıyla yapılmaktadır.

Senkron servo motorların rotorların'da bulunan mıknatısların'da çektikleri akıma bağlı olarak maruz kaldıkları ısı sonucu güç kayıpları oluşmaktadır. Bu durum motorlarda güç (tork) kaybına sebep olmaktadır. Servo motor iş yapabilmek için daha çok akım çekmekte ve bunun sonucu daha çok ısı meydana gelmekte ve zamanla mıknatıslar daha çok güç kaybederek tamamen iş göremez hale gelmektedir.

Bu sorun karşısında müşterilerden güç kaybı, tork kaybı, termistör hatası, ısınma şikayetleri gelmektedir.

Tamir bakım ve onarım amacıyla atölyemize gelen tüm senkron servo motorlara Back EMF testi yapılarak olası mıknatıs problemleri tespit edilmektedir.